tirsdag 13. oktober 2009

Når vi boner belegget, får vi høyt belegg da?

Jeg får stadig påminnelse om hvor vanskelig det er å lære norsk for utlendinger. Eller at det er vanskelig å lære språk i det hele tatt. For vi lærer språk med vårt morsmål som mal. Vi lærer utfra de begrepene vi har. På et nytt språk møter vi kanskje et ord som kan bety flere ting, et såkalt "homonym"-> Lik form men ulik betydning.

Akkurat dette fikk jeg en liten opplevelse av for ikke så lenge siden. En jeg kjenner, med utenlandsk opprinnelse, har en jobb i forhold til et forsamlingslokale. Der har han bl.a ansvar for renhold og for utleie av lokalet. Han hadde fått beskjed om å bone bellegget, noe han gjorde. Men så hadde han også fått beskjed om at han måtte jobbe for å få et høyt belegg i storsalen. Og det skjønte han ikke... For han tok for gitt at belegg var belegg, dvs gulvbellegg. Mens det i sak 2 var det et stort antall leietakere som ble etterspurt, slik at belegget kunne bli høyt...

Ja du verden, du verden..., og dette språket tar vi for gitt? Ha en strålende dag med eller uten belegg både her og der.. :)

Se også blogginnlegg om flisespikking av ord.
.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar