tirsdag 6. oktober 2009

Begreper og ord i Innvandringsdebatten ; Nyrasisme - Klassisk Rasisme.

I media brukes mange ord i Innvandringsdebatten som jeg tror ikke blir forstått fult ut, og som man da blir provosert av. Jeg sier ikke dette for å si at vi er dumme, men det kommer stadig til dels nye begreper, som gjør at en kan komme til å kommunisere forbi hverandre i stedet for med hverandre.

Det jeg har mest i tankene nå er Majoran Vivekananthan i avisen Utrop sitt utspill om at Regjeringen er Nyrasistisk. Og begrunner det med at Regjeringen ikke har et eneste tiltak som er ment å bidra til å at innvandrere kan beholde sitt språk eller kultur. Det som skjer er at han blir beskyldt for å skyte langt over mål, "vi" er da ikke nyrasistiske! Når jeg har hørt med folk litt rundt om kring, kan det virke som noen tror det dreier seg om nynasisme og ikke Nyrasisme også. Eller at folk ikke kan forstå at det er noen vits at begrepet nyrasisme skal brukes, "vi" har jo begrepet rasisme allerede. Det fungerer bra nok, mener mange. Men det er faktisk en forskjell på begrepene Nyrasisme og Rasisme.

For når man går litt inn i ordet "Nyrasisme" så er det definert slik som Vierkananthan selv sier det. Det er negative handlinger basert på kulturell, etnisk, religiøs bakgrunn. Mens Klassisk Rasisme er basert på rasemessig tilhørighet.
Utfra det kan en si at fokuset i Nyrasismen ligger på kulturforskjeller, livsstil, kulturenes uforenlighet, kulturell mangfold vs monokultur.
Mens fokuset i Klassisk Rasisme ligger på påståtte medfødte, positive eller negative intellektuelle og moralske egenskaper.
Når en ser på holdningene i Klassisk Rasisme og Nyrasisme er de stort sett de samme. De er preget av negative fordommer, negative holdninger og menneskeforrakt.
Når vi så går over til hvordan Nyrasisme og Rasisme viser seg på handlingsplanet, så er det igjen en forskjell. I Nyrasisme viser det seg ved maktutøvelse i form av ekskludering, negativ omtale, mobbing, sjikane, usynliggjøring, trusler, forfølgelse, skepsis og negative forventninger. Når en ser på hvordan Klassisk Rasisme viser seg på handlingsplanet går det på handlinger som angrep, utnyttelse, diskriminering, apartheid, ekskludering, undertrykkelse, utrydding og forfølgelse.
Det er altså en forskjell på Nyrasisme og Klassisk Rasisme, men noe er også likt. Men her mener jeg at ulike forståleser av begreper er med på å gjøre en debatt vanskelig. For når parter har ulike formeninger i hodet om hva de snakker om, blir det ikke en samtale om samme sak. Partene snakker i stedet forbi hverandre.

Les gjerne også om "vi" og "de".

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar