søndag 11. oktober 2009

Litt flisespikking i forhold til bruk av ord.

Jeg har i den senere tid tenkt på det med valg av begreper i forhold til så mangt. Blant annet i forhold til Innvandrergruppene og begreper som Rasisme - Nyrasisme som jeg har skrevet om tidligere.

Noen ganger mener jeg at vi kan spore av en samtale ved feil ordbruk. Slik som når en sier "Nei, der misforstod du meg, det var ikke det jeg mente". Ved å kommunisere slik, så blir fokuset slik at det jeg sier og mener, slik skal alle forstå det. Men i en kommunikasjon er det så mangt som spiller inn. Vi kommuniserer utfra vår "ryggsekkviten" dvs alt vi har med oss fra oppvekst, kunnskap, sosiale opplevelser, holdninger osv. Altså utfra våre erfaringer ("ryggsekkviten") kommuniserer vi, og i en kommunikasjon er det både sendere og mottakere. Derfor behøver det ikke være at det er de andre som misforstår, men de andre forstår det på en annen måte, de forstår utfra sitt ståsted. Derfor kan vi også bli "misforstått" når vi sier at "de misforstår". Det dreier seg heller om "ulik forståelse".....Jeg har min forståelse, og du har din forståelse...
.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar